اسید پراکسید

تعداد بازدید: 1517
نویسنده خبر :
منبع :
20 1397 آذر

پراکسید ماده ای مایع وبی رنگ است که خاصیت خورندگی دارد و با کبالت واکنش داده و باعث خشک شدن رزین پلی استر می شود

مقالات مرتبط

نظراتــــ