اخبار و مقالات1534
سه شنبه 20 آذر 1397

ماده ي شتاب دهنده مايعي است به رنگ بنفش که از ترکيبات کبالت مي باشد. مقدار ماده ي شتاب دهنده در رنگ و زمان بستن پلي استر تأثير مي گذارد.

ادامه مقاله
1452
سه شنبه 20 آذر 1397

پراکسید ماده ای مایع وبی رنگ است که خاصیت خورندگی دارد و با کبالت واکنش داده و باعث خشک شدن رزین پلی استر می شود  

ادامه مقاله