محصولاتـــــ


رزین پلی استر Polyester resin رزین پلی استر Polyester resin

رزین پلی استر Polyester resin

رزین پلی استر ماده ای است که در مجسمه سازی و کارهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. رزین ...